دوستانی که تمایل به ساخت سیستم ECG از جانب گروه ما را دارند می توانند به نشانی ایمیل amasience@yahoo.com 

ایمیل بزنند یا با آدرس تلگرام 

www.telegram.me/Bioengine 

در ارتباط باشند.

 

به زودی تصاویر عملکرد و دیگر موارد اضافی در سایت قرار می گیرد.

 

ضمنا می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر در مسابقه نیز شرکت نمایید :