پروژه ساخت
نمایش ضربان قلب با سنسور مادون قرمز ضربان با متلب
 
فیلم کارکرد مدار
برای سفارش از قسمت تماس با ما اقدام نمایید