بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام
سایت ecg-co خود را موظف می داند تا در راستای رسیدن شما به اهداف پروژه تان به دو صورت با شما همکاری نماید.
1)  پرداخت وجه برای مدارها چه به صورت ساخته شده و چه به صورت شماتیک مدارات به همراه فیلم های آموزشی و راهنمای آنها
2)  تحویل رایگان و یا بسیار ارزان مدارات یا شماتیک آنها در ازای ثبت نام فرد خواسته شده در مقالات چاپ شده که مدارات ما در آنها کاربرد داشته است.
مورد 2 بدین صورت است که در ازای مبلغ کم و یا رایگان ما یک نام به شما می دهیم که شما می بایست آن را در میان نویسندگان مقاله خود قرار دهید.
3)  انجام کلیه شبیه سازی های مقالات با نرم افزار متلب (MATLAB)
4)  انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه-مقاله نویسی-ثبت اختراع و ...
همکاری در این زمینه بر اساس اعتماد متقابل می باشد و قراردادی منعقد نمی گردد.