عنوان فارسی :

یک سیستم تصمیم گیری هوشمند برای استدلال تخمینی در عدم قطعیت حالت بحرانی خطر در سلامتی انسان، استفاده از سیستم کنترل فازی بعنوان وسیله ای برای تحلیل و آنالیز می باشد.


عنوان انگلیسی :

Health care Analysis Based On Fuzzy Logic Control System


فایل شبیه سازی شده مقاله با پسوند : FIS

حجم فایل ترجمه و گزارش : 490KB


قیمت : 15000 تومان