نام مقاله :


این مقاله واقعا یک مقاله جالب و نمره آور می باشد .

واقعا کاربردی است برای اکثر کارهای دسته بندی داده ها و کلاسترینگ

همراه فایل های شبیه سازی+گزارش کامل


قیمت : 25 هزار تومان

با ایمیل زیر مکاتبه نمایید :

gnmcoo@chmail.ir