حدود 60 صفحه توضیح همراه مثالهای کاربردی با تولباکس Prtools متلب گردآوری شده است.

به همراه اینها کدها به صورت جداگانه آورده شده اند.

توضیحات مثال ها نیز در کنارشان آمده است.


قیمت این پروژه به صورت پیش فرض 40 هزار تومان قیمت گذاری شده است. برای تهیه این پروژه میتوانید با ایمیل gnmcoo@chmail.ir ارتباط برقرار نمایید.